De foto's in deze serie zijn digitaal ingescande oudere historische opnamen met soms afwijkende afmetingen en wisselend van kwaliteit.
Onderwerp en herkomst zijn (aan mij) meestal onbekend.
(96 foto's)

Terug > Menu