De avond van Koningsdag in Waarder bevatte, zoals gebruikelijk, weer de traditionele thema-optocht en als afsluiting het vuurwerk
aan het eind van de Kosterdijk.
(49 foto's)
Terug naar Menu