Aankomst en de bezoeken van Sint Nicolaas en zijn gevolg aan Waarder en Driebruggen in 2018 en 2019


2023 - Varend aankomen in Waarder is voor Sint Nicolaas niet mogelijk maar nu ging het ook nog eens mis met het besproken vervoer vanaf de pakjesboot naar Waarder. Gelukkig schoot de brandweer van Nieuwerbrug te hulp en werd Sint met zijn helpers met een mooie en echte historische brandweerauto comfortabel naar Waarder gebracht en zorgde deze er ook nog voor dat het allemaal goed kwam met de rondrit door het dorp.


2023 - Zoals al jaren vertrouwd kwam de boot van Sinterklaas ook dit jaar weer aan over de Wiericke. De brug ging open en het schip met de Sint en zijn gevolg legden aan en stapten aan wal aan de "Kiela kade" waar al een rode loper was uitgerold. Sint Nicolaas werd met een hartelijk welkom ontvangen door loco-burgemeester Elly de Vries en natuurlijk een grote schare kinderen en ouders.


2022 - Zaterdagmiddag kwam Sint Nicolaas, samen met zijn bonte schare Pieten, met Pakjesboot 12 aan in Driebruggen en werd daar vol verwachting hartelijk ontvangen door een grote schare kinderen en hun ouders. Ook wethouder en loco-burgemeester Elly de Vries was hier aanwezig om de Sint namens alle inwoners van Driebruggen hartelijk te ontvangen.
(110 foto's)


2022 - Zaterdagmorgen 19 november heeft de Sint en zijn team van kleurrijke helpers Waarder bezocht. Omdat Waarder niet aan een water ligt kon dit bezoek niet met de bekenden pakjesboot gebeuren en was het fijn dat een bekende inwoner voor een alternatief vervoer middels een sterke blauwe tractor kon zorgen.
(94 foto's)


2021 - De speeltuinvereniging "Speelvreugd" in Waarder heeft Sint Nicolaas en zijn trouwe Pieten op een Waarder waardige, aan de omstandigheden aangepaste, wijze hartelijk ontvangen. Met een LandRover werden de Sint en Pieten naar de ontmoetingsplaats gebracht,
een gastvrij beschikbaar gestelde bedrijfshal van de firma Goudriaan-Jongerius.
(159 foto's)


2019 - Sinterklaas en zijn Pietengevolg arriveerden zaterdagmorgen omstreeks 10 uur in Waarder met een boot. Dat mag best wel bijzonder worden genoemd, want Waarder ligt niet aan het water en is dus eigenlijk niet met een schip door Sinterklaas te bereiken.
Maar daar was door Sint, samen met de slimme Zwarte Pieten, een mooie oplossing voor bedacht.
(152 foto's)


2019 - Zoals al jaren vertrouwd kwam de boot van Sinterklaas ook dit jaar weer aan over de Wiericke en legde aan aan de kant van de Beatrixkade. Opgewacht door een heel grote schare kinderen met familie en vrienden. Ook de burgemeester was weer aanwezig om deze belangrijke en grote kindervriend hartelijk welkom te heten, maar wat een schokkende ontdekking was het toen bleek dat op het schip alleen de Pieten aanwezig waren. De Sint ontbrak want hij had om de één of andere reden net het vertrek van het schip gemist.   (171 foto's)


2018 - Voor de school aan de Máximalaan stonden zaterdagmorgen 24 november zeker wel honderd kinderen met ouders en andere familieleden, samen met de muzikanten van 'De Knotwilgen' en de burgemeester , al te wachten op de aankomst van Sinterklaas
en zijn trouwe Pieten gevolg.
(107 foto's)


2018 - Gewoontegetrouw arriveerde Sint Nicolaas met zijn behulpzame Pieten in Driebruggen op zaterdagmiddag 24 november met zijn schip aan de Beatrixkade waar hij werd opgewacht door een grote schare kinderen met ouders, familieleden en het feestelijk spelende
OBK muziekkorps. Ook burgemeester Christiaan van der Kamp was natuurlijk aanwezig om de Sint welkom te heten.   (140 foto's)


2018 - Na de aankomst van Sint Nicolaas en zijn helpers, de rondrit door het dorp en de feestelijke ontvangst in de aula van de PWAschool in Waarder, was er na afloop van de festiviteiten voor de kinderen en ouders gelegenheid voor een fotomomentje met de Sint en zijn trouwe Pieten.
(50 foto's)


2018 - Samen met zijn eigen enige echte Zwarte Pieten bracht Sint Nicolaas woensdagmorgen 5 december een bezoek aan alle groepen van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder.
(186 foto's)